"Niemand kan van een ander vragen genezen te worden. Maar hij kan wel zichzelf laten genezen en zo de ander geven wat hij heeft ontvangen. Wie kan een ander schenken wat hij zelf niet heeft?
En wie kan doorgeven wat hij zichzelf ontzegt?"
(Uit: een cursus in wonderen)

Het kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Consult persoonlijke begeleiding per uur      € 50,00
Consult persoonlijk leiderschap per uur        € 50,00
Consult sociale begeleiding per uur              € 50,00

Deze werkzaamheden zijn vrijgesteld van btw
Voor deze vorm van begeleiding kan een maatwerkvoorziening worden aangevraagd bij de gemeente van uw woonplaats.
Arianne is in bezit van het Kiwa Keurmerk voor ZZP’ers in de zorg en kan worden gecontracteerd door gemeenten en overheid via het persoonsgebonden budget.

Consult professionele begeleiding per uur € 65,00 ex 21 % btw

Voor de begeleidingsgesprekken hanteer ik een tijdseenheid van 2 uur. Dit wordt op uw persoonlijke situatie afgestemd.

Voor de prijzen van Trainingen en Workshops verwijs ik u naar de pagina trainingen-en-workshops.